BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2837767
Ostatnia aktualizacja strony:
14-07-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
22-07-2021
Podstawy prawne funkcjonowania
dodano: 22-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 22-04-2021

Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm).
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
 • Statutu 
 • innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Przepisy wewnętrzne

 1. Regulaminy :
 • Regulamin Organizacyjny - określa strukturę organizacyjną oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków - określa tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w GCM
 • Regulamin Pracy - ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.
 • Regulamin Wynagradzania - określa zasady, formy i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków, nagród i świadczeń związanych z pracą, pracownikom zatrudnionym w Szpitalu
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - określa zasady tworzenia Funduszu, przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady korzystania z tego Funduszu przez osoby uprawnione.

 • Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora Szpitala w szczególności:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 22-04-2021
Data ostatniej zmiany: 22-04-2021
Ilość wyświetleń: 9867
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian