BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2565739
Ostatnia aktualizacja strony:
25-02-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
05-03-2021
Podstawy prawne funkcjonowania
dodano: 22-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 13-10-2020

Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 217 z póź. zmianami)
 • Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z póź. zmianami).
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 330 z póź. zmianami )
 • Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 Poz. 1240 z póź. zmianami)
 • Statutu 
 • innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Przepisy wewnętrzne

 1. Regulaminy :
 • Regulamin Organizacyjny - określa strukturę organizacyjną oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków - określa tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w GCM
 • Regulamin Pracy - ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.
 • Regulamin Wynagradzania - określa zasady, formy i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków, nagród i świadczeń związanych z pracą, pracownikom zatrudnionym w Szpitalu
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - określa zasady tworzenia Funduszu, przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady korzystania z tego Funduszu przez osoby uprawnione.

 • Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora Szpitala w szczególności:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 13-10-2020
Data ostatniej zmiany: 13-10-2020
Ilość wyświetleń: 9557
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian