BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2234372
Ostatnia aktualizacja strony:
16-09-2020
Ostatnia aktualizacja BIP:
18-09-2020
Podstawy prawne funkcjonowania
dodano: 22-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 08-06-2018

 

Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 217 z póź. zmianami)
 • Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z póź. zmianami).
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 330 z póź. zmianami )
 • Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 Poz. 1240 z póź. zmianami)
 • Statutu 
 • innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Przepisy wewnętrzne

1. Regulaminy :

 • Regulamin Organizacyjny - określa strukturę organizacyjną oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków - określa tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w GCM
 • Regulamin Pracy - ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.
 • Regulamin Wynagradzania - określa zasady, formy i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków, nagród i świadczeń związanych z pracą, pracownikom zatrudnionym w Szpitalu
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - określa zasady tworzenia Funduszu, przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady korzystania z tego Funduszu przez osoby uprawnione.

2. Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora Szpitala w szczególności:

 • Zarządzenia
 • Instrukcje

 

 3. Klauzule informacyjne - RODO - link

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 08-06-2018
Data ostatniej zmiany: 08-06-2018
Ilość wyświetleń: 9192
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian