BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2690404
Ostatnia aktualizacja strony:
05-05-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
07-05-2021
Sprawozdania i raporty finansowe
dodano: 07-08-2013 | ostatnia modyfikacja: 13-10-2020

Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu
  • rachunku zysku i strat
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych

Dla Biura Ochrony Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za okresy kwartalne sporządza się karty kontrolne obejmujące:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informację o stanie zobowiązań i należności

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej GCM na lata 2020-2022 - linkPDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 13-10-2020
Data ostatniej zmiany: 13-10-2020
Ilość wyświetleń: 4278
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian