BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2234448
Ostatnia aktualizacja strony:
16-09-2020
Ostatnia aktualizacja BIP:
18-09-2020
Cele i zadania
dodano: 30-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 07-08-2013

 

Celem działania GCM jest:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  2. promocja zdrowia,
  3. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 

Do zadań GCM należy w szczególności:

  1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko- specjalistycznych,
  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  3. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach,
  4. udział w badaniach klinicznych na podstawie umów zawartych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  5. prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę i promocję zdrowia,
  6. pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów.

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 07-08-2013
Data ostatniej zmiany: 07-08-2013
Ilość wyświetleń: 7344
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian