BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2837858
Ostatnia aktualizacja strony:
14-07-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
22-07-2021
Cele i zadania
dodano: 30-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 13-10-2020

Celem działania GCM jest:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  2. promocja zdrowia,
  3. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Do zadań GCM należy w szczególności:

  1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko- specjalistycznych,
  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  3. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach,
  4. udział w badaniach klinicznych na podstawie umów zawartych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  5. prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę i promocję zdrowia,
  6. pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 13-10-2020
Data ostatniej zmiany: 13-10-2020
Ilość wyświetleń: 7823
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian