BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2837866
Ostatnia aktualizacja strony:
14-07-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
22-07-2021
Nadzór i kontrole
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 04-05-2021

1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem w rozumieniu Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. Rektor Uczelni sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:

  • realizację zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  • gospodarkę finansową.

4. W Szpitalu kontrole mogą również przeprowadzać uprawnione jednostki na podstawie odrębnych przepisów

 Wykaz kontroli zawiera Książka Kontroli.

Lp.   Nazwa jednostki kontrolującej     Data kontroli
  2020  
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 21.01.2020 r. - 21.01.2020 r.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  30.01.2020 r. - 30.01.2020 r.
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  28.02.2020 r. - 28.02.2020 r.
4 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  04.03.2020 r. - 04.03.2020 r.
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 22.12.2020 r. - 22.12.2020 r.
     
  2019  
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  13.02.2019 r. - 13.02.2019 r.
2 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 22.05.2019 r. - 22.05.2019 r.
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 27.05.2019 r. - 27.05.2019 r.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 10.06.2019 r. - 10.06.2019 r.
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  05.08.2019 r. - 05.08.2019 r.
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 05.08.2019 r. - 05.08.2019 r.
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 23.08.2019 r. - 23.08.2019 r.
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 23.08.2019 r. - 23.08.2019 r.
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 30.08.2019 r. - 30.08.2019 r.
 10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  16.10.2019 r. - 16.10.2019 r.
11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 22.10.2019 r. - 22.10.2019 r.
12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 29.10.2019 r. - 29.10.2019 r.
13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 06.11.2019 r. - 06.11.2019 r.
14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 13.11.2019 r. - 13.11.2019 r.
15 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 27.11.2019 r. - 27.11.2019 r.
     
  2018  
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  09.01.2018 r. - 09.01.2018 r.
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 11.01.2018 r. - 11.01.2018 r.
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 11.01.2018 r. - 11.01.2018 r.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 12.01.2018 r. - 12.01.2018 r.
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 24.01.2018 r. - 24.01.2018 r.
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 28.02.2018 r. - 28.02.2018 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  20.03.2018 r. - 20.03.2018 r.
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 13.03.2018 r. - 13.03.2018 r.
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 04.04.2018 r. - 04.04.2018 r.
10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 08.05.2018 r. - 08.05.2018 r. 
11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 08.05.2018 r. - 08.05.2018 r.
12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 04.06.2018 r. - 04.06.2018 r.
13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 10.07.2018 r. - 10.07.2018 r.
14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 16.07.2018 r. - 16.07.2018 r.
15 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 13.08.2018 r. - 13.08.2018 r.
16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 21.08.2018 r. - 22.08.2018 r.
17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 26.09.2018 r. - 26.09.2018 r.
18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 23.10.2018 r. - 23.10.2018 r.
19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 25.10.2018 r. - 25.10.2018 r.
20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 21.11.2018 r. - 21.11.2018 r.
21 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 27.11.2018 r. - 27.11.2018 r.
22 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 21.12.2018 r. - 21.12.2018 r.
     
  2017  
1 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 17.01.2017 r. - 17.01.2017 r.
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.01.2017 r. - 20.01.2017 r.
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.01.2017 r. - 20.01.2017 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.01.2017 r. - 20.01.2017 r.
5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.01.2017 r. - 20.01.2017 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  30.01.2017 r. - 30.01.2017 r.
7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 06.03.2017 r. - 06.03.2017 r.
8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  02.03.2017 r. - 02.03.2017 r.
9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 28.03.2017 r. - 29.03.2017 r.
10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 15.05.2017 r. - 16.05.2017 r. 
11 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  19.05.2017 r. - 19.05.2017 r. 
12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 17.05.2017 r. - 19.05.2017 r.
13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 29.06.2017 r. - 29.06.2017 r.
14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 05.07.2017 r. - 05.07.2017 r.
15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 14.07.2017 r. - 14.07.2017 r.
16 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 17.07.2017 r. - 17.07.2017 r.
17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 07.08.2017 r. - 07.08.2017 r.
18 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 24.08.2017 r. - 24.08.2017 r.
19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 21.09.2017 r. - 21.09.2017 r.
20 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 22.09.2017 r. - 22.09.2017 r. 
21 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  02.10.2017 r. - 02.10.2017 r. 
22 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 08.12.2017 r. - 08.12.2017 r. 
     
  2016 r.  
1 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 19.01.2016 r. - 19.01.2016 r.
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  22.01.2016 r. - 22.01.2016 r.
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.02.2016 r. - 03.02.2016 r.
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 08.02.2016 r. - 09.02.2016 r.
5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 12.02.2016 r. - 12.02.2016 r.
6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 18.02.2016 r. - 18.02.2016 r.
7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 02.03.2016 r. - 02.03.2016 r.
8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 11.03.2016 r. - 11.03.2016 r. 
9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 16.03.2016 r. - 16.03.2016 r.
10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 06.04.2016 r. - 06.04.2016 r.
11 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach 14.04.2016 r. i 18.04.2016 r.
12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 18.04.2016 r. - 20.04.2016 r.
13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 19.04.2016 r. - 19.04.2016 r.
14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 04.05.2016 r. - 04.05.2016 r.
15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 23.05.2016 r. - 23.05.2016 r.
16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach  30.05.2016 r. - 31.05.2016 r.
17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 31.05.2016 r. - 31.05.2016 r.
18 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach 08.06.2016 r. i 10.06.2016 r.
19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 13.06.2016 r. - 15.06.2016 r.
20 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 13.06.2016 r. i 15.06.2016 r. 
21 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 13.06.2016 r. - 15.06.2016 r.
22 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 14.06.2016 r. - 15.06.2016 r.
23 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 17.06.2016 r. - 17.06.2016 r.
24 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 07.07.2016 r. - 07.07.2016 r.
25 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.08.2016 r. - 03.08.2016 r.
26  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.08.2016 r. - 03.08.2016 r.
27  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 25.08.2016 r. - 26.08.2016 r.
28  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.09.2016 r. - 03.09.2016 r.
29 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 27.10.2016 r. - 27.10.2016 r.
30 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.11.2016 r. - 03.11.2016 r.
31 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 08.11.2016 r. - 08.11.2016 r.
32 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 28.11.2016 r. - 28.11.2016 r.
33 Państwowy Inspektor Pracy 28.11.2016 r. i 1,14,21.12.2016 r.
34 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 05.12.2016 r. - 05.12.2016 r.
     
  2015 r.  
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 21.01.2015 r. - 21.01.2015 r.
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 21.01.2015 r. - 21.01.2015 r.
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 26.01.2015 r. - 26.01.2015 r.
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 27.01.2015 r. - 27.01.2015 r.
5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 27.01.2015 r. - 27.01.2015 r.
6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 04.02.2015 r. - 04.02.2015 r.
7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 05.02.2015 r. - 06.02.2015 r.
8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 12.02.2015 r. - 12.02.2015 r.
9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.02.2015 r. - 20.02.2015 r.
10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 24.02.2015 r. - 24.02.2015 r.
11 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 12.03.2015 r. - 12.03.2015 r.
12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 19.03.2015 r. - 19.03.2015 r.
13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 21.04.2015 r. - 21.04.2015 r.
14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 24.04.2015 r. i 27.04.2015 r.
15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 19.05.2015 r. - 19.05.2015 r.
16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 26.05.2015 r. - 27.05.2015 r.
17  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 15.06.2015 r. - 15.06.2016
18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 17.06.2015 r.  i 19.06.2015 r.
19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 19.06.2015 r. - 19.06.2015 r.
20 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 06.07.2015 r. - 06.07.2015 r.
21 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 14.07.2015 r. - 14.07.2015 r.
22 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 31.07.2015 r. - 31.07.2015 r.
23 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 20.08.2015 r. i 25.08.2015 r.
24 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 24.08.2015 r. - 24.08.2015 r.
25 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 07.08.2015 r. - 07.08.2015 r.
26 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 10.11.2015 r - 10.11.2015 r.
27 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 21.12.2015 r. - 21.12.2015 r.
     
   2014 r.  
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 15.01.2014 r. - 15.01.2014 r.
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 16.01.2014 r. - 16.01.2014 r.    
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 24.01.2014 r. - 26.01.2014 r.
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 26.03.2014 r. - 26.03.2014 r.
5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 28.04.2014 r. - 28.04.2014 r.
6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 27.05.2014 r. - 27.05.2014 r.
7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 10.06.2014 r. - 11.06.2014 r.
8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

16.06.2014 r. - 17.06.2014 r.
9

Państwowy Inspektor Pracy

04.06.2014 r. - 01.07.2014 r.
10 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 25.06.2014 r. - 25.06.2014 r.
11

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

30.06.2014 r. - 30.06.2014 r.
12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 18.07.2014 r. - 18.07.2014 r.
13 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 31.07.2014 r. - 31.07.2014 r.
14 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 03.09.2014 r. - 03.09.2014 r.
15 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 30.09.2014 r. - 30.09.2014 r.
16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 14.10.2014 r. - 14.10.2014 r.
17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 22.10.2014 r. - 22.10.2014 r.
18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 01.12.2014 r. - 02.12.2014 r.
19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 02.12.2014 r. - 02.12.2014 r.
20 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 16.12.2014 r. - 17.12.2014 r.
21 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 31.12.2014 r. - 01.01.2015 r.

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 04-05-2021
Data ostatniej zmiany: 04-05-2021
Ilość wyświetleń: 12801
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian