BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
1496589
Ostatnia aktualizacja strony:
01-03-2019
Ostatnia aktualizacja BIP:
17-05-2019
Udostępnianie dokumentacji medycznej
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 15-01-2019

   

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej 
  • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

              Cennik opłat za dokumentację medyczną obowiązujący od 1 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 15-01-2019
Data ostatniej zmiany: 15-01-2019
Ilość wyświetleń: 9295
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian