BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2233648
Ostatnia aktualizacja strony:
16-09-2020
Ostatnia aktualizacja BIP:
18-09-2020
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 03-07-2019


 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,

dr Janina Lechowicz-Krejca

przyjmuje skargi i wnioski codziennie w godzinach od 7:25 - 15.00
tel. 32/ 35 98 858, pokój nr 109, budynek GOK

 Skargi i wnioski są przyjmowane w zakresie wszystkich spraw związanych
z realizacją zadań statutowych Szpitala

 

 Skargi i wnioski przyjmują również:

  1. kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala, w których udzielane są świadczenia,
  2. z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa we wtorki godz. 11:00-12:00 w pokoju w pokoju nr 135, budynek SSW,
    tel.32 35 98 953, 32 359 80 08

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa koordynuje całość spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków      w Szpitalu i nadzoruje postępowanie wyjaśniające.

Rada Społeczna Szpitala dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

Zasady dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków w Szpitalu określa obowiązujący w Szpitalu „Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków”.

 

Jednostki zewnętrzne działające w interesie praw pacjenta:

 

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 - 82 – 50, fax.: (22) 532 - 82 – 30,

Telefoniczna Informacja Pacjenta
tel. 800 - 190 - 590
czynna pn. - pt. w godz. 8:00 - 18:00 

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 05 45
infolinia : 800 190 590

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice

Prezes Urzędu Ochrony Danych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 03-07-2019
Data ostatniej zmiany: 03-07-2019
Ilość wyświetleń: 11228
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian