BIP GCM

. . . . .
Wyszukiwarka dokumentów
Termin składania ofert
Liczba znalezionych dokumentów: 21
Numer Tytuł Termin składania ofert rosnaco
DZ.3321.21.2018 Dostawa wyposażenia medycznego 30-04-2018
DZ/3321/277/17 Wsparcie techniczne wraz z dostawą komputera do badań elektrofizjologicznych 07-05-2018
DZ.3321.35.2018 Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 08-05-2018
DZ.3321.48.2018 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii 27-04-2018
DZ.3321.2.2018 Materiały medyczne pomocnicze – odczynniki laboratoryjne 07-05-2018
DZ.3321.64.2018 Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca - Zadanie 43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dostawa wyposażenia medycznego - utworzenie SOR 26-04-2018
DZ.3321.59.2018 Dostawa materiałów opatrunkowych 08-05-2018
DZ.3321.49.2018 Dostawa stentów 26-04-2018
DZ.3321.63.2018 Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca - Zadanie 42 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Dostawa wyposażenia medycznego – utworzenie SOR) 02-05-2018
DZ.3321.70.2018 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych 07-05-2018
1 2 3