BIP GCM

Ładuję
. . . . .
Udostępnianie dokumentacji medycznej
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 23-02-2017

   

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.
    Cennik opłat za dokumentację medyczą do 28.02.2017
    Cennik opłat za dokumentacje medyczną od 01.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 23-02-2017
Data ostatniej zmiany: 23-02-2017
Ilość wyświetleń: 7005
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian