BIP GCM

. . . . .
Rejestr zmian
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-05-16 11:29:52 Dostawa materiałów opatrunkowych Edycja dokumentu Małgorzata Brożek
2018-05-16 10:30:08 Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 29. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Edycja dokumentu Bożena Lipińska
2018-05-15 12:37:46 Dostawa leków Edycja dokumentu Anna Uchto
2018-05-15 11:37:34 Dostawa materiałów opatrunkowych Edycja dokumentu Anna Zawada
2018-05-15 10:30:10 Dostawa bielizny i pościeli jednorazowej Edycja dokumentu Małgorzata Brożek
2018-05-15 09:58:41 Wykonanie robót budowlanych Publikacja dokumentu Małgorzata Brożek
2018-05-15 09:48:02 Dostawa leków Edycja dokumentu Anna Uchto
2018-05-14 14:11:13 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym*, w trakcie dyżurów medycznych. Edycja dokumentu 1dyszkiewicz
2018-05-14 14:07:51 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym*, w trakcie dyżurów medycznych. Edycja dokumentu 1dyszkiewicz
2018-05-14 14:04:28 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym*, w trakcie dyżurów medycznych. Publikacja dokumentu 1dyszkiewicz