BIP GCM

. . . . .
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-06-20 12:02:17 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Edycja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-06-20 11:58:51 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych Publikacja dokumentu Małgorzata Brożek
2018-06-19 14:03:36 Konsultacje w zakresie torakochirurgii Edycja dokumentu Małgorzata Brożek
2018-06-19 13:38:43 Świadczenie usług transportu medycznego Edycja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-06-19 13:38:35 Świadczenie usług transportu medycznego Publikacja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-06-19 13:16:38 Dostawa środków ochrony osobistej Publikacja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-06-19 12:52:40 Konserwacja i naprawa sprzętu technincznego Edycja dokumentu Anna Zawada
2018-06-19 11:52:24 Urządzenia i materiały komputerowe Publikacja dokumentu Anna Zawada
2018-06-19 08:02:03 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego Edycja dokumentu Anna Zawada
2018-06-18 14:59:48 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiodiagnostyki (opisywanie badań) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem, przez lekarza ze specjalizacją w dziedzinie radiodiagnostyki. 2. Udzielanie świadczeń z Edycja dokumentu mbula
1 2 3 4 5